Cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers

 In

Datum: 23 oktober 2019

Donderdag 31 oktober starten Indigo Brabant en Welzijn De Meierij wederom met de cursus ‘omgaan met dementie’ voor naasten van mensen met dementie. Tijdens de cursus wordt informatie gegeven over dementie en leren deelnemers vaardigheden om beter om te gaan met de problemen die zij ervaren in het leven van alledag. Ook kunnen zij ervaringen met andere mantelzorgers uitwisselen.

Thema’s die tijdens de cursus aan bod komen zijn:

  • Wat is dementie?
  • Omgaan met mensen met dementie.
  • Omgaan met probleemgedrag.
  • Hoe zorg ik dat ik het volhoud?
  • Ondersteuningsmogelijkheden.
  • Als er meer zorg nodig is.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst.

De cursus die donderdag 31 oktober van start gaat zit vol. Heeft u vragen of wilt u zich graag voor een volgende cursus aanmelden? Neem dan contact op met Monique Wolters van Welzijn De Meierij, telefoonnummer 073 – 54 414 00 of per mail met m.wolters@welzijndemeierij.nl

 

Recent Posts