Stuurgroepen

Stuurgroepen

Zowel Schijndel, St. Oedenrode als Veghel hebben een eigen Stuurgroep. De stuurgroep stuurt het project door de gemeenschappelijke missie te vertalen in concrete doelstellingen en vervolgens deelopdrachten en activiteiten te benoemen. Bewaakt de voortgang, bouwt evaluatiemomenten in en stelt waar nodig de koers bij (aanpassing doelstellingen, bepalen prioriteiten). Controleert of de juiste personen in het dementienetwerk zijn betrokken en gaat waar nodig op zoek naar nieuwe partners. Heeft geen formele  beslissingsbevoegdheid (deze ligt bij de bestuurders van de betrokken organisaties, denk aan besluiten over geld), maar beslist wel over acties. Informeert het dementienetwerk.

Veghel

 • Angel Mendeszoon – Gemeente Meierijstad
 • Esther de Bie – ONS Welzijn
 • Fer van Campen – Alzheimer Nederland Oss-Uden-Meierijstad
 • Frits Sanders – Cliëntenraden BrabantZorg en lid ASD- werkgroep Wmo
 • Inge van Eekelen / Ingrid Gevers – Brabantzorg
 • Margreet Muurmans – Gemeente Meierijstad
 • Trudy van Daatselaar – Alzheimer Nederland Oss-Uden-Meierijstad

Schijndel

 • Monique Wolters – Welzijn de Meierij
 • Corrie van de Moosdijk – Casemanager
 • Annemarie Looman – Het Andere Wonen
 • Marie-José Mathijsen – Bibliotheek Schijndel

Sint-Oedenrode

 • Nelleke Zomer – Welzijn De Meierij
 • Nel van Manen – Alzheimer Nederland, afdeling Oss-Uden-Meierijstad
 • Marie-José Mathijsen  – Bibliotheken Meierijstad
 • Ingrid Gevers – Brabantzorg / Odendael
 • Peter Verbraak, ambassadeur Sint-Oedenrode

Abonneer op onze nieuwsbrief