Ambassadeurs

Ambassadeurs

Het DVG-netwerk Meierijstad zet zich in om van de gemeente Meierijstad een dementievriendelijke leefgemeenschap te maken.

Om dit te bereiken is een breed draagvlak nodig in de samenleving van Meierijstad: binnen organisaties, bedrijven, verenigingen, scholen en onder de bewoners van de wijken, buurtschappen en dorpen.

DVG Meierijstad is hiervoor op zoek naar enthousiaste mensen die hun bekendheid of hun persoonlijke ervaring willen inzetten om aandacht te vragen voor dementie.

Ziet u zichzelf als ambassadeur DVG Meierijstad?

    Abonneer op onze nieuwsbrief