Wat kan ik doen?

Volg de training op samendementievriendelijk.nl

Op de pagina Samen Dementievriendelijk kunt u een basistraining volgen: GOED omgaan met dementie. Ook staan er verschillende branchetrainingen op, voor bijvoorbeeld kappers, winkelmedewerkers of vrijwilligers.

Word vrijwilliger

DVG Meierijstad is op zoek naar een aantal helpers die voor een kortere of langere periode (vaak gekoppeld aan de duur van een project) het streven naar een dementievriendelijk Meierijstad als vrijwilliger willen ondersteunen.

Een helper van DVG Meierijstad doet dit bijvoorbeeld door

 • op te treden als gastvrouw of gastheer op DVG-bijeenkomsten
 • voorlichting te geven aan bedrijven, winkels, verenigingen en scholen
 • te functioneren als aanspreekpunt voor advies en ondersteuning
 • te helpen bij pr-werkzaamheden en het maken van folders
 • het ondersteunen van activiteiten vanuit de dementheken
 • het betrekken van de jeugd in het project Levensboeken en daarmee
 • al op jonge leeftijd aandacht vragen voor ouder worden en dementie
 • het ontlasten van mantelzorgers door taken van hen over te nemen

De beoogde helper van DVG Meierijstad

 • is een doener die ook zelf initiatief neemt
 • is bekend met dementie, bij voorkeur als ervaringsdeskundige
 • is gemakkelijk in de omgang: kan goed praten, maar nog beter luisteren
 • is in staat mee te denken over gewenste nieuwe ontwikkelingen
 • is flexibel en vindt het fijn om met anderen samen te werken
 • is gemotiveerd om zich voor een dementievriendelijke gemeente in te zetten

Wij stellen uw hulp zeer op prijs! Wilt u meehelpen? Neem dan contact op met de contactpersoon in uw woonplaats.

suzanne-gruijters-fotoclub-veghel-3-kopie

Word ambassadeur

Het DVG-netwerk Meierijstad zet zich in om van de gemeente Meierijstad een dementievriendelijke leefgemeenschap te maken. Dit is een gemeenschap waarin mensen met dementie en hun families zolang als mogelijk een normaal leven kunnen leiden in hun vertrouwde huis en buurt.

Om dit te bereiken is een breed draagvlak nodig in de samenleving van Meierijstad: binnen organisaties, bedrijven, verenigingen, scholen en onder de bewoners van de wijken, buurtschappen en dorpen.

DVG Meierijstad is hiervoor op zoek naar een aantal ambassadeurs.

Een ambassadeur DVG Meierijstad

 • zet zich actief in om de DVG-gedachte in Meierijstad verder uit te dragen
 • vervult hierbij een voortrekkersrol in de eigen woon-werkomgeving
 • neemt initiatieven om bijvoorbeeld de eigen vereniging dementievriendelijk te maken
 • herkent signalen en knelpunten uit de gemeenschap en reageert hier alert op
 • neemt met andere ambassadeurs deel in een netwerk op weg naar een dementievriendelijk Meierijstad
 • vormt een van de gezichten van dementievriendelijk Meierijstad

De beoogde ambassadeur DVG Meierijstad

 • is een bekend persoon uit Meierijstad
 • is actief in verenigingswerk of bedrijfsleven en beschikt over een eigen netwerk
 • neemt niet alleen het voortouw, maar is ook een echte doener
 • is bekend met dementie en voelt zich betrokken bij wat dit voor
 • mensen met dementie en hun naasten betekent
 • is gemotiveerd om zich voor een dementievriendelijke gemeente in te zetten

Ziet u zichzelf als ambassadeur DVG Meierijstad? Neem dan contact op met de contactpersoon in uw woonplaats.

Abonneer op onze nieuwsbrief