Werkgroepen

Werkgroepen

In de werkgroepen worden de opdrachten zoals bepaald in de stuurgroepen/regiegroep uitgevoerd. De werkgroepen werken zelfstandig en koppelen terug aan de stuurgroep.

Kartrekker: uit (één van de deelnemende organisaties in) het dementienetwerk

Vergadercyclus: wisselend

Abonneer op onze nieuwsbrief