Over dementie

Over dementie

Ik ben steeds vergeetachtiger. Zou ik dementie hebben?

Vergeetachtigheid en dementie zijn niet hetzelfde. Vergeetachtigheid is een onschuldig verschijnsel waarbij iemand zich tijdelijk iets niet kan herinneren. Bij dementie is de informatie niet meer toegankelijk en lijkt het alsof deze voorgoed is verdwenen.

Vergeetachtigheid

Bij vergeetachtigheid is sprake van ‘normale’ geheugenklachten. Een naam van een kennis waar u even niet op kunt komen. Vaak schiet hij u later te binnen of herkent u de naam feilloos als iemand anders hem noemt. Vergeetachtigheid verstoort het dagelijkse leven niet. Iemand die vergeetachtig is, kan het huishouden doen, de financiën regelen en een reis ondernemen.

Dementie

De symptomen van dementie zijn vele malen ernstiger. Iemand met dementie vergeet niet alleen de naam van een kennis, maar herkent hem helemaal niet. De informatie verdwijnt langzaam maar zeker uit het geheugen, of is niet meer toegankelijk. Iemand met dementie verdwaalt in een bekende omgeving en vergeet dingen, die hij in de loop van zijn leven heeft geleerd, bijvoorbeeld hoe je een boterham moet smeren. Ook kunnen problemen met de taal ontstaan en verandert het gedrag van iemand met dementie. Voor mensen met dementie zijn veel dagelijkse handelingen al gauw te moeilijk.

10 signalen van dementie

https://dementie.nl/symptomen/de-tien-symptomen-van-dementie

Diagnose dementie

Het vaststellen of iemand dementie heeft is niet eenvoudig. Als de huisarts na zorgvuldig onderzoek dementie vermoedt, stuurt hij een patiënt meestal door naar een specialist. De specialist kan de ziekte die de dementie veroorzaakt vaststellen.

afbeelding-16-informatie

Interessante links

Gewone vergeetachtigheid of dementie

https://www.alzheimer-nederland.nl/geheugentest is een website van Alzheimer Nederland. Aan de hand van deze test kunnen geheugenproblemen herkend kunnen worden.

Informatie over dementie:

https://www.alzheimer-nederland.nl/ is een website van Alzheimer Nederland, de organisatie voor mensen met dementie en hun familie. Op de site vindt u nieuws, veel informatie over wat dementie is, het ziekteverloop en vooral veel praktische informatie.

www.dementie.nl: Website van Alzheimer Nederland, gericht op mantelzorgers van mensen met dementie

www.alzheimerexperience.nl: kijken door de ogen van iemand met dementie, dat wordt nagebootst op deze site.

Voor mantelzorgers:

www.dementieonline.nl: Internetcursus en informatie voor familieleden van mensen met dementie

Hier straks ook de link naar gemeente Meierijstad, mantelzorg

Hulpmiddelen:

https://www.modernedementiezorg.nl/hulpmiddelen.php

https://www.dementie-winkel.nl/hulpmiddelen-geheugen

https://dementie.nl/veiligheid-huis/hulpmiddelen-en-aanpassingen-om-langer-thuis-te-wonen

https://dementie.nl/bewegen/gps-systemen-voor-mensen-met-dementie-die-ver-dwalen

http://www.dementia-app.nl/

Wat moet ik regelen?

Belangrijke beslissingen voor later: https://dementie.nl/wilsbekwaamheid/belangrijke-beslissingen-voor-later?_ga=2.231829471.1343821317.1533759147-1273205976.1496079177

Wat moet ik regelen?

Belangrijke beslissingen voor later: https://dementie.nl/wilsbekwaamheid/belangrijke-beslissingen-voor-later?_ga=2.231829471.1343821317.1533759147-1273205976.1496079177

Dementie in Meierijstad

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oss-uden-meierijstad

Sociale kaart ?? Hebben we nu nog niet. Gaat er mogelijk wel komen. Misschien dat we die dan hier kunnen opnemen?

Dementievriendelijk

www.samendementievriendelijk.nl : Website behorend bij de campagne Dementievrienden vanuit het Deltapan Dementie

https://www.dementievriendelijk.nl/over-ons: De Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad) wil medeverantwoordelijkheid dragen voor het aanpakken van dementie in de sterk vergrijzende provincie Noord-Brabant. Het programma van de PGraad richt zich zowel op verbetering van de zorg en dienstverlening aan (thuiswonende) mensen met dementie als op ondersteuning van hun omgeving. De PGraad verzamelt en verspreidt kennis over nieuwe ontwikkelingen. Een van de speerpunten is bijvoorbeeld het project Brabant: in 2020 dementievriendelijk.

Algemene Informatie

www.innovatiekringdementie.nl: Kenniscentrum dat zich inzet voor verbetering van de kwaliteit van dementiezorg

https://www.modernedementiezorg.nl/films.php:     Films mbt dementie

Landelijk beleid mbt dementie

https://www.deltaplandementie.nl/nl

Dementheek

De Dementheek is een informatiepunt in de bibliotheek waar materialen en informatie te vinden zijn voor én over mensen met dementie.

De Dementheek is er speciaal voor volwassenen met geheugenproblemen, voor mensen met (beginnende) dementie die thuis wonen en voor mensen met dementie die in zorginstellingen wonen. Daarnaast biedt de Dementheek ondersteuning aan mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten die werken met en voor mensen met dementie. De bibliotheken in Veghel en Schijndel hebben een Dementheek.

Kijk voor meer info op de website van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Tijdens ieder Alzheimer Café staat een thema centraal.

Kijk voor meer info op de website van Alzheimer Café Uden-Veghel.

Hulp bij dementie

Heeft u in uw omgeving te maken met dementie? De welzijnsorganisaties in Meierijstad kunnen u helpen bij allerlei vragen over dementie. Ook kunnen zij u doorverwijzen naar de juiste hulp. Neem gerust contact op!

Contactpersoon Veghel:

Esther de Bie – ONS Welzijn

Iepenlaan 4 Veghel

088 374 25 25

Esther.deBie@ons-welzijn.nl

Contactpersoon Sint-Oedenrode:

Nelleke Zomer – Welzijn De Meierij

Odendael 3 Sint-Oedenrode

073-5441400

n.zomer@welzijndemeierij.nl

Contactpersoon Schijndel:

Monique Wolters – Welzijn De Meierij

Steeg 9F Schijndel

073-5441413

m.wolters@welzijndemeierij.nl

Abonneer op onze nieuwsbrief