Over dementie

Over dementie

Ik ben steeds vergeetachtiger. Zou ik dementie hebben?

Vergeetachtigheid en dementie zijn niet hetzelfde. Vergeetachtigheid is een onschuldig verschijnsel waarbij iemand zich tijdelijk iets niet kan herinneren. Bij dementie is de informatie niet meer toegankelijk en lijkt het alsof deze voorgoed is verdwenen.

Vergeetachtigheid

Bij vergeetachtigheid is sprake van ‘normale’ geheugenklachten. Een naam van een kennis waar u even niet op kunt komen. Vaak schiet hij u later te binnen of herkent u de naam feilloos als iemand anders hem noemt. Vergeetachtigheid verstoort het dagelijkse leven niet. Iemand die vergeetachtig is, kan het huishouden doen, de financiën regelen en een reis ondernemen.

Dementie

De symptomen van dementie zijn vele malen ernstiger. Iemand met dementie vergeet niet alleen de naam van een kennis, maar herkent hem helemaal niet. De informatie verdwijnt langzaam maar zeker uit het geheugen, of is niet meer toegankelijk. Iemand met dementie verdwaalt in een bekende omgeving en vergeet dingen, die hij in de loop van zijn leven heeft geleerd, bijvoorbeeld hoe je een boterham moet smeren. Ook kunnen problemen met de taal ontstaan en verandert het gedrag van iemand met dementie. Voor mensen met dementie zijn veel dagelijkse handelingen al gauw te moeilijk.

10 signalen van dementie

https://dementie.nl/symptomen/de-tien-symptomen-van-dementie

Diagnose dementie

Het vaststellen of iemand dementie heeft is niet eenvoudig. Als de huisarts na zorgvuldig onderzoek dementie vermoedt, stuurt hij een patiënt meestal door naar een specialist. De specialist kan de ziekte die de dementie veroorzaakt vaststellen.

afbeelding-16-informatie

Interessante links

Gewone vergeetachtigheid of dementie

Geheugentest Alzheimer Nederland
Aan de hand van deze test kunnen geheugenproblemen herkend kunnen worden.

Informatie over dementie:

Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland is de organisatie voor mensen met dementie en hun familie. Op de site vind je nieuws, veel informatie over wat dementie is, het ziekteverloop en vooral veel praktische informatie.

Tips, informatie en ervaringen over dementie
Website van Alzheimer Nederland, gericht op mantelzorgers van mensen met dementie

Voor mantelzorgers:

Ondersteuning mantelzorgers door Gemeente Meierijstad
Hier vind je meer informatie over ondersteuning voor mantelzorgers door de Gemeente Meierijstad. Ook wordt er verwezen naar andere instanties die kunnen helpen.

Dementiewijzer Meierijstad
In Meierijstad is een dementiewijzer ontwikkeld met daarin allerlei tips en informatie voor naasten van iemand met dementie.

Hulpmiddelen:

Moderne dementiezorg
Informatie over welke hulpmiddelen bestaan, waar deze voor gebruikt kunnen worden en waar je deze kan verkrijgen.

Dementie-winkel
Webwinkel met hulpmiddelen voor mensen met geheugenproblemen.

Tips om langer thuis te wonen
Informatie, tips en mogelijke aanpassingen die het mogelijk kunnen maken voor iemand met dementie om langer thuis te blijven wonen.

Gps-systemen 
Een informatief stuk over hoe een Gps-systeem uitkomst kan bieden bij mensen met dementie die regelmatig verdwalen.

Wat moet ik regelen?

Belangrijke beslissingen voor later
Artikel dat gaat over beslissingen en keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot de laatste levensfase.

Dementie in Meierijstad

Informatie over Alzheimer Nederland Regio Noord-Oost Brabant

De Gemeente Meierijstad heeft een sociale wegwijzer gemaakt, deze vindt u hier: Sociale wegwijzer Meierijstad

Op de website Regie Op Dementie vindt u praktische tips die u kunnen helpen in het doolhof van dementie. (Meierijstad staat onder de regio Laarbeek)

Dementievriendelijk

Samen dementievriendelijk
Website behorend bij de campagne Dementievrienden vanuit het Deltapan Dementie.

Over Dementievriendelijk
De Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad) wil medeverantwoordelijkheid dragen voor het aanpakken van dementie in de sterk vergrijzende provincie Noord-Brabant. Het programma van de PGraad richt zich zowel op verbetering van de zorg en dienstverlening aan (thuiswonende) mensen met dementie als op ondersteuning van hun omgeving. De PGraad verzamelt en verspreidt kennis over nieuwe ontwikkelingen. Een van de speerpunten is bijvoorbeeld het project Brabant: in 2020 dementievriendelijk.

Algemene Informatie

Innovatiekring Dementievriendelijk
Kenniscentrum dat zich inzet voor verbetering van de kwaliteit van dementiezorg.

Moderne Dementiezorg – Video’s
Hier vind je films en video’s over dementie.

Landelijk beleid met betrekking tot dementie

Deltaplan Dementie
Een overkoepelend plan waarin de krachten van organisaties voor mensen met dementie gebundeld worden.

Dementheek

De Dementheek is een informatiepunt in de bibliotheek waar materialen en informatie te vinden zijn voor én over mensen met dementie.

De Dementheek is er speciaal voor volwassenen met geheugenproblemen, voor mensen met (beginnende) dementie die thuis wonen en voor mensen met dementie die in zorginstellingen wonen. Daarnaast biedt de Dementheek ondersteuning aan mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten die werken met en voor mensen met dementie. De bibliotheken in Veghel en Schijndel hebben een Dementheek.

Kijk voor meer info op de website van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Tijdens ieder Alzheimer Café staat een thema centraal.

Kijk voor meer info op de website van Alzheimer Café Uden-Meierijstad.

Hulp bij dementie

Heeft u in uw omgeving te maken met dementie? De welzijnsorganisaties in Meierijstad kunnen u helpen bij allerlei vragen over dementie. Ook kunnen zij u doorverwijzen naar de juiste hulp. Neem gerust contact op!

Contactpersoon Veghel:

Esther de Bie – ONS Welzijn

Stadhuisplein 2A Veghel

088 374 25 25

Esther.deBie@ons-welzijn.nl

Contactpersoon Sint-Oedenrode:

Nelleke Zomer – Welzijn De Meierij

Odendael 3 Sint-Oedenrode

073-5441400

n.zomer@welzijndemeierij.nl

Contactpersoon Schijndel:

Lotte van der Heijden – Welzijn De Meierij

Steeg 9F Schijndel

06-20587089

l.heijden@welzijndemeierij.nl

Abonneer op onze nieuwsbrief