De 10 doelstellingen van DVG Meierijstad

De 10 doelstellingen van DVG Meierijstad

Om te komen tot een dementievriendelijke gemeenschap zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  1.  een positieve beeldvorming
  2.  verspreiden van kennis over dementie
  3.  een betere integratie: iedereen hoort erbij
  4.  meer ontmoetingen voor mensen met dementie
  5.  betere contacten tussen generaties
  6.  meer welzijn door zorg en positieve aandacht
  7.  meer autonomie, zonder onnodige betutteling
  8.  lagere drempels: ook mensen met dementie zijn welkom
  9.  een veilige omgeving voor mensen met dementie
  10.  een breed draagvlak binnen de gehele gemeenschap

Slideshow

Abonneer op onze nieuwsbrief