Wie zijn wij?

Adviesgroep

In de adviesgroep zijn alle DVG stuurgroepen van Meierijstad vertegenwoordigd en een beleidsmedewerker van de
gemeente.

Stuurgroepen

De stuurgroep beslist per plaats (Schijndel, Veghel en
Sint-Oedenrode) over uit te voeren acties, vanuit de gedeelde missie van DVG.

Netwerkgroepen

Deze bestaan uit samenwerkings partners en betrokken personen. Wisselen kennis en mankracht uit binnen lopende of nieuw op te zetten projecten.

Abonneer op onze nieuwsbrief